No song selected
Sign In Cart ($0.00)

Legong Bapang Saba 2

Legong Bapang Saba 2

share this album on

product code MCD099

A Selection of Legong Performances

Legong Bapang saba
1.Tabuh Liar Samas
2.Legong Bapang Saba
3.Legong Condong
4.Legong Semara Dahana

Select Version

Add to Cart