No song selected
Sign In Cart ($0.00)

Degung Sangkala

Degung Sangkala

share this album on

product code MCD010

Instrumental Sangkala that remastered using the latest 20bit technology from the original master.

12. Baramaen
13. Goyang Karawang
14. Sangkala
15. Hayam Sebrang
16. Duda
17. Sobran Palid
18. Reumbeuy Bandung
19. Jeruk Bali
20. Kaleran
21. Prawan

Select Version

Add to Cart